‘SMA DE WERELD UIT’


Kom jij ook in beweging voor SMA? Heel Ommen e.o. in beweging voor SMA!

SMA (spinale musculaire atrofie) is een zeldzame erfelijke spierziekte. Bij SMA komen signalen van de hersenen niet goed bij de spieren aan, waardoor de spieren steeds zwakker worden. Ook worden de spieren langzaam dunner. Hoe jonger iemand is als de eerste symptomen verschijnen, hoe ernstiger de ziekte is. Er bestaan meerdere typen SMA die verschillen in ernst en zich op andere leeftijden openbaren.

Voor SMA is nog geen genezing mogelijk, hoewel de ontwikkelingen de laatste jaren snel gaan. Er blijft dus geld nodig voor verder onderzoek naar deze dodelijke spierziekte. Bijvoorbeeld voor onderzoek om de kwaliteit van leven voor de patiënten te verbeteren. En natuurlijk om uiteindelijk SMA de wereld uit te helpen.

 

Dit zijn Cato en Moos de twee kinderen van Jan-Jaap en Linda. Beide kinderen hebben de progressieve spierziekte SMA.
De vriendengroep van Jan-Jaap en Linda staan aan de zijlijn en zien welke enorme impact deze ziekte op het gezin heeft. Om toch iets te kunnen doen hebben ze een eenmalige actie opgezet om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar SMA. Ook Cato en Moos willen heel graag hun bijdrage leveren aan onderzoek naar SMA.

Hun doel is om heel Ommen e.o. in beweging te krijgen voor deze progressieve spierziekte en een totaalbedrag van minimaal € 50.000 op te halen!

 

Wij als organisatie van de Bissinghrun steunen deze actie van harte en zullen een deel van de opbrengst doneren.

Doneren kan natuurlijk ook op: www.spieractie.nl/camo

Daarnaast is er een actiedag op 14 september 2019 in het centrum van Ommen. Op deze dag worden er allerlei activiteiten georganiseerd waarmee zoveel mogelijk geld wordt opgehaald en wordt het uiteindelijke totaal opgehaalde bedrag bekend gemaakt.